» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Измена плана места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање

Акти Града
2

Решење о давању сагласности на Правилник унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији Београда

Акти Града
2

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
2

Одлука о четвртом ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2015. годину

Акти градских општина Барајево
23

Одлука о распоређивању буџетских средстава месним заједницама

Акти градских општина Барајево
23

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
23

Одлука о реновирању спомен-чесме у Бељини уБеоградској улици

Акти градских општина Барајево
24

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
24

Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и избору Административно-мандатне комисијеСкупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
24

Решење о изменама и допунама Решења о избору чланова сталних радних тела Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
24

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
25

Решење о образовању Одбора за спровођење Одлуке о реновирању спомен-чесме у Бељини у Београдској улици

Акти градских општина Барајево
26

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора и председника и чланова Надзорног одбора установе Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
26

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
26

Закључак о давању сагласности Јавном предузећу „Сурчин – гас” Сурчин на цене услуга са одлуком и ценовником

Акти градских општина Сурчин