» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 81-2024, издат 2024-06-18
величина 2.83 MB
1

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
1

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2016. годину

Акти градских општина Звездара
19

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинском правобранилаштву Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о начину суфинансирања удружења грађана средствима из буџета Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
21

Одлука о додели едукативног метеријала за подстицање раног развоја новорођене деце средствима из буџета Градске општине Звездара за 2016. годину

Акти градских општина Звездара
22

Одлука о издвајању буџетских средстава за набавку еко холдера (држача за кесе) са кесом

Акти градских општина Звездара
22

Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
22

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”

Акти градских општина Звездара
22

Решење о измени Решења о именовању тима за праћење и извештавање реализације „Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 2015– 2020”

Акти градских општина Звездара
23

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” о утврђивању висине закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Звездара са одлуком

Акти градских општина Звездара
25

Решење о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2016. годину са очекиваним оставарењем Плана и програма пословања у 2015. години

Акти градских општина Звездара
25

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” за 2016. годину

Акти градских општина Звездара
25

Одлука о буџету Градске општине Палилула за 2016. годину

Акти градских општина Палилула
50

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пословни центар општине Палилула” за 2016. годину

Акти градских општина Палилула
51

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град
51

Одлука о буџету Градске општине Стари град за 2016. годину

Акти градских општина Стари град
70

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град

Акти градских општина Стари град