» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о буџету Градске општине Чукарица за 2016. годину

Акти градских општина Чукарица
23

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
26

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења и невладиних организација средствима буџета Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
29

Одлука о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката деловања аматерских друштава из области културе средствима буџета градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
31

Одлука о награђивању ученика и професора чукаричких основних и средњих школа

Акти градских општина Чукарица
33

Одлука о држању домаћих животиња на територији Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
35

Одлука (пословни простор у Улици Тургењевљевој број 5)

Акти градских општина Чукарица
36

Одлука о уступању пословног простора у Улици Тургењевљевој број 5 Културном центру „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
36

Решење о разрешењу заменика председника Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
36

Решење о именовању заменика преседника Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
36

Решење о разрешењу члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
37

Решење о именовању члана Изборне комисије Градске опптине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
37

Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије Градске општине Чукарица

Акти градских општина Чукарица
37

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
37

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
37

Решење о утврђивању престанка дужности члана Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
38

Решење о именовању члана Управног одбора Културног центра „Чукарица”

Акти градских општина Чукарица
38

Закључак о потврђивању Правилника о условима, критеријумима и начину ресељавања лица – власника стамбених објеката који су оштећени или срушени дејством клизишта на локацију Умка – Дубоко

Акти градских општина Чукарица
38

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
62

Одлука о буџету Градске општине Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
85

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
89

Одлука о покретању поступка ликвидације

Акти градских општина Сурчин
90

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Градској општини Сурчин

Акти градских општина Сурчин
90

Одлука о усвајању Годишњег извештаја Штаба за ванредне ситуације Градске општине Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
90

Одлука о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
90

Одлука о разрешењу директора Јавног предузећа „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
90

Одлука о разрешењу заменика директора Јавног предузећа „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
91

Одлука о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Аграр Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
91

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
92

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и осталих делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
92

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
92

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса на Одлуку о ребалансу финансијског плана Програма пословања за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
92

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
93

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање послова из области информисања за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
93

Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе културе Културни центар Сурчин за 2015. годину

Акти градских општина Сурчин
93

Решење о давању сагласности на Програм пословања Установе културе Културни центар Сурчин за 2016. годину

Акти градских општина Сурчин
93

Решење о престанку мандата члану Савета Месне заједнице Сурчин

Акти градских општина Сурчин
93

Решење о допуни Решења о одређивању назива и промени назива улица на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин