» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица Мис Ирбијеве и Устаничке, блокови Д23 – Д25, Д36 – Д43 и део Д26, за блок Д25 Б

Акти Града
2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за комплексе спорта и образовања на углу улица: Војводе Шупљикца и Ватрослава Јагића, градска општина Звездара

Акти Града
3

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг, градска општина Звездара (фаза I), за део блока између Булевара краља Александра и улица: Првомајске, Народног фронта, Босанске, Хазарске и Павла Васића

Акти Града
4

Одлука о усвајању Програма гасификације на делу територије градске општине Вождовац – насеља Бели поток, Пиносава, Зуце и Рипањ и избору стратешког партнера

Акти градских општина Вождовац
4

Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора на територији градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
7

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
7

Закључак о давању мишљења на Нацрт одлуке о промени Статута Града Београд

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о избору заштитнице грађана/грађанки Градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
7

Решење о измени и допуни Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о образовању јединице цивилне заштите опште намене за територију градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Београд за 2019. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2018. години

Акти градских општина Звездара
8

Закључак о приступању промени Статута Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
9

Закључак о давању мишљења на Нацрт одлуке о промени Статута Града Београда

Акти градских општина Раковица
9

Закључак о давању мишљења на Нацрт одлуке о промени Статута Града Београда

Акти градских општина Чукарица
9

Решење о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
10

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
10

Одлука Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 број 020-78 од 5. јула 2019. године

Акти градских општина Обреновац
11

Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа Спортско-културницентар „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
11

Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
12

Закључак Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 број 020-72 од 5. јула 2019. године

Акти градских општина Обреновац
12

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд (пречишћен текст)

Акти јавних предузећа и других организација